مجله شماره 10 و 11

آرشیو مجلاتمجله شماره 10 و 11

مجله شماره 10 و 11

849
1400/11/13
فهرست مطالب-شماره 10&11

سخن نخست: یادداشت مدیر مسئول

بخش اول : جهانشهر 

حرف اول : توسعه حمل و نقل همگاني در پايتخت

بخش دوم: نمونه هاي جهاني 

مقايسه كلي سيستم هاي حمل و نقل عمومي قطار سريع السير شهري (مترو) در برخي از شهر هاي جهان
متروي قاهره
متروي دبي

بخش سوم : فني ، مهندسي و مديريت شهري

استاندارد سازي پروژه هاي عمراني پايتخت توسط نظام فني و اجراي شهرداري تهران
صنعت راه و ساختمان در پيشبرد توسعه ملي – پروژه اي كه براي كشور توليد علم كرد
با به كار گيري دانش و تجربه و اراده جمعي مديران بزرگراه امام علي(ع) احداث شد
بررسي وضعيت پايدار سازی  در شهر سيدني و تهران
حفاظت تونل‌هاي بزرگراهي شهري در برابر آتش سوزي
كاربرد بتن غلطكي (RCC) در شبكه هاي معابر

بخش چهارم : رويداد و رويكرد

پارلمان پايتخت- به كارگيري تركيبي از دانش و تجربه در جهت توسعه پايدار شهر تهران
نقش دولت ، دستگاههاي عمومي و بخش خصوصي در عمران و آباداني شهرهاي كشور چيست؟
هجوم بي رحمانه رانندگان خودرو به عابران پياده
ارزيابي پياده راه بازار 
برگزاري مراسم تقدير و توزيع جوايز مسابقه نقاشي شهر آينده من

بخش پنجم: برترين طرحهاي عمراني مناطق شهر تهران

پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 3 شهر تهران
پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 8 شهر تهران
پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 12 شهر تهران

اخبار:

كاهش نرخ تلفات رشد تصادفات جاده اي 
بيستمين نشست معاونين فني و عمراني كلانشهر ها و جشنواره همايش و نمايشگاه عمران شهري
گزارش برگزاري مراسم يادمان و هفتمين دوره جايزه معماري میرمیران
جنگل آپارتمان
بلندترين فضاي سبز عمودي كشور در منطقه 11 شهر تهران
درآمد هاي پايدار از مرز 40  درصد گذشت 
طراحان داوطلب براي احياي جوامع شهري فرسوده

معرفي كتاب:

هنر محيطي – تأملي در عناصر معني دهنده به منظر 

خلاصه  انگلیسی
امتیازدهی:

فایل‌ها

.pdf مجله شماره 10 و 11 دانلود

دیدگاه‌ها