مجله شماره 3

آرشیو مجلاتمجله شماره 3

مجله شماره 3

802
1400/11/03
فهرست مطالب- مجله شماره 3
سخن نخست: دوستی مهندسی و اکولوژی، حل مشکل شهرهای امروز

بخش اول: اکو شهرها و شهرسازی (جهانشهر)
حرف اول: گزیده‌ای از شهرهای سبز جهان
استکهلم به عنوان اولین شهر پایدار اروپا انتخاب شد
تجلی شهرسازی و اکولوژی در شهر جدید نورایوردگرد - استکهلم
اکو شهرهای انگلستان - طرحی که نگرانی دوستان محیط زیست را برانگیخته
اکو شهرهای ژاپن - تشويقی برای به صفر رساندن توليد گازهاي گلخانه‌اي 
توسعه منطقه آسمان آبی؛ ایجاد راه حل‌های توسعه پایدار از طریق زيست بوم گرايی صنعتی(همزیستی صنعتی در کلندبورگ، دانمارک) 
گردشگری عامل توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی
بزرگراه‌های سبزتر در پیشرو

بخش دوم: فنی، مهندسی و مدیریت شهری
حرف اول: استفاده از مدل مشارکت در پروژه‌هاي عمراني
کلانشهر تهران و بررسی چالشهاي آن در حوزه حمل ونقل

بخش سوم: رویداد و رویکرد
حرف اول: تونل توحید؛ تجلی استقلال مهندسی کشور - بهره برداری از تونل توحید سالانه حداقل 93 میلیارد تومان منافع دارد
دفاع از تونل توحید
تبلور پاكيزگي در شهرهاي آينده

بخش چهارم: نمونه های جهانی 
دوچرخه سواری در اکو شهر
مربیان اکولوژی در شهر 
سازه‌ای برای المپیک تابستانی ریو
سازه سایبان، سقفی انرژی زا
طراحی براي مقابله با تروریسم
گزارش تصویری از سبزترین شهرهای جهان 
اکو شهر گنبدی؛ ساختمانی با معماری غیر عادی

بخش پنجم: برترین طرح‌های عمرانی منطقة 6 شهر تهران
گفتگو با مهندس  مداحی شهردار و معاون فنی و عمرانی منطقه 18
گفتگو با مهندس سلیمی شهردار و مهندس رحمانی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 22

بخش ششم: نامداران فنی و عمرانی شهری 

اخبار

معرفی کتاب
آیین نامه ایمنی و نگهداری مواد خطرناک 
نگهداری پل‌ها بر اساس آشتو و سایر منابع 

امتیازدهی:

فایل‌ها

.pdf مجله شماره 3 دانلود

دیدگاه‌ها