مجله شماره 14 و 15

آرشیو مجلاتمجله شماره 14 و 15

مجله شماره 14 و 15

فهرست مطالب 

شماره 14 و 15

سخن نخست: توسعه شهري پايدار، سرلوحه برنامه ها 
بخش اول: جهانشهر
حرف اول: فرازهايي از سخنان وزير راه و شهرسازي در صحن شوراي شهر تهران: وضعيت كلانشهرها نگران كننده است 
بخش دوم: نمونه هاي جهاني 
راه حل هايي براي پايداري شهرها- كپنهاك، دانمارك
مخازن زيرزميني ،گزينه اي براي ارتقاي سيستم ذخيره سازي پسماندهاي جامد شهري 
بخش سوم: فني، مهندسي و مديريت شهري 
حرف اول: بزرگراه طبقاتي صدر به عنوان چهارمين ابر پروژه جهان، در آزمون انجمن بين -المللي مديريت پروژه 
ويژگي هاي تونل هاي ارتباطي شهر استكهلم- سوئد 
سيستم مديريت بزرگراهي و تجربه آن در شهر تهران 
بخش چهارم: رويداد و رويكرد 
حرف اول: ايران 1404 و جهانشهر تهران 
حقوق تضييع شده شهرنشيني 
بخش پنجم: برترين طرح هاي عمراني مناطق شهر تهران 
پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 10 شهر تهران 
پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 11 شهر تهران 
پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 17 شهر تهران 
اخبار: 
برنامه جامع مديريت شهري تهيه مي شود
سمينار تركيب كشاورزي با برنامه ريزي شهر هوشمند 
تصويب قانون شوراي ساماندهي پايتخت 
برنامه ها و اوراق اعتباري كربن در شهرهاي چين و مكزيكوسيتي 
تفاهم نامه همكاري بين سازمان مهندسي و عمران و سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
علت 90 درصد آتش سوزي ها در تونل هاي بزرگراهي چيست؟ 
معرفي كتاب
درخشش تمدن در اعماق زمين 

فایل‌ها

.pdf مجله شماره 14 و 15 دانلود

دیدگاه‌ها