مجله شماره 33

آرشیو مجلاتمجله شماره 33

مجله شماره 33

678
1400/03/02


فهرست مطالب شماره 33 مجله شهر های جهان
سخن نخست:
-چهره های  ماندگار
گزارش اول:
-مترو، اراده ای جسورانه برای ورود به عصر جدید نوسازی
تازه ها و اخبار:
*حمل و نقل ریلی شهری
-پیشرفت صنعت ساخت متروی تهران و تنگناهای آن
- توسعه قطار شهری مشهد
- توسعه قطار شهری تبریز
- توسعه متروی اصفهان
- توسعه متروی شیراز
- توسعه متروی کرج
- چهره ماندگار متروی هندوستان


  بخش اول: حمل و نقل ریلی شهری:
- اهميت روز افزون درآمدهاي ثانويه براي تأمين بودجه حمل و نقل عمومي  
- زندگی در عمق 25 متری زمین
  بخش دوم: توسعه پایدار حمل ونقل ریلی شهری:
- استفاده از انرژي‌هاي تجديد‌پذير بادي – خورشيدي  در سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل ريلي
 (مطالعه موردي:  متروي تهران)
بخش سوم: طرح و دانش حمل و نقل شهری:
- اول ایمنی، بعد حرکت
- چشم انداز خودروهای برقی باتری در اروپا
- چشم اندازهای نوین در شهرهای جهان در دهه ۲۰۲۰
- شتاب کاهش قیمت انرژی های پایدار
- خلاصه به زبان انگلیسی

امتیازدهی:

فایل‌ها

.pdf مجله شماره 33 دانلود

دیدگاه‌ها