مجله شماره 16 و 17

آرشیو مجلاتمجله شماره 16 و 17

مجله شماره 16 و 17

سخن نخست:توسعه پایدار شهر تهران در گروی تاب آوری زیر ساخت های شهری در برابر حوادث

بخش اول: جهانشهر

-نتیجه کنفرانس جهانی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در پاریس

بخش دوم : نمونه های جهانی

-آسمان خراش پایدار سال 2050

بخش سوم: فنی، مهندسی و مدیریت شهری

-احداث نیروگاه مقیاس کوچک در برج میلاد تهران 
-تغییر سر نوشت در تونل تائورن، اتریش

بخش چهارم: رویداد و رویکرد

-شهر در اشغال خودروها

بخش پنجم: برترین طرح های عمرانی مناطق شهر تهران

-پروژه های عمرانی شاخص منطقه 1 شهر تهران 

-اخبار

-معرفی کتاب

فایل‌ها

.pdf مجله شماره 16-17 دانلود

دیدگاه‌ها