مجله شماره 12 و 13

آرشیو مجلاتمجله شماره 12 و 13

مجله شماره 12 و 13

827
1400/11/13
فهرست مطالب-شماره 12&13


سخن نخست : ضرورت توسعه پايدار شهرهاي كشور


بخش اول : جهانشهر

حرف اول : مديريت خردمندانه آمايش سرزمين- معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي مطرح كرد
شهرنشيني پايدار براي ايجاد  شهرهاي پايدار
بام هاي سبز براي گسترش فضاي سبز شهرها


بخش دوم : نمونه هاي جهاني 

برترین شهرهای پایدار جهانی
راه حل هايي براي پايداري شهرها- كپنهاك، دانمارك
ساختمان هاي سبز بلند مرتبه- مروري بر سوابق جهاني و ايده هاي نوين
سه اصل توسعه شهري پايدار موفق - سئول، كره جنوبي


بخش سوم : فني، مهندسي و مديريت شهري

حرف اول: تجلی دستاوردهای مهندسی کشور در ساخت بزرگراه طبقاتی صدر 
زمين خراش
در حال حاضر هم زيرزمين زندگي مي كنيم


بخش چهارم : رويداد و رويكرد

حرف اول: راهكار اساسي براي گسترش مترو، مشاركت بخش خصوصي است
نقش دولت و بخش خصوصي در توسعه كشور


بخش پنجم : برترين طرحهاي عمراني مناطق شهر تهران

پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 9 شهر تهران
پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 14 شهر تهران
پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 15 شهر تهران


اخبار : 

بهترين  سخنراني در دومين همايش سد و تونل ايران
معرفي برترين سازه هاي بتني كشور در سال 92
بازار مسكن رونق مي گيرد
رتبه هاي پايداري شهرهاي اروپايي
ساماندهي نماهاي ساختماني در شهر
دهمين كنفرانس تونل ايران " فضاهاي زيرزميني و اهداف هزاره سوم " برگزار شد
آلوده ترين شهرهاي جهان- آب و هوا و زمين آلوده در شهر اهواز


معرفي كتاب :

هفت قانون طراحي شهري پايدار


خلاصه انگليسي

امتیازدهی:

فایل‌ها

.pdf مجله شماره 12 و 13 دانلود

دیدگاه‌ها