بزرگراه ساحلی" ای- ۳۹" نروژ

گفتگو ها و مقالاتبزرگراه ساحلی" ای- ۳۹" نروژ

بزرگراه ساحلی" ای- ۳۹" نروژ

3,032
1399/10/08

ترجمه و تنظیم: هیات تحریریه Coastal Highway Route E- 39 By: Kjersti Kvalheim Dunham, Program Manager, Norwegian Public Roads Administration

مشخصات فعلی ای- 39 (آزادراه اروپا- شماره 39)

آزاد راه ای- 39 به طول 1100 کیلومتر شهرهای کریستیان سند و تروندهایم در نروژ را به یکدیگر متصل می کند. این آزاد راه دارای ۷ اتصال از طریق کشتی خودرو بر می باشد. اتصال آزادراه ای- ۳۹ بین کریستیان سند و هیرتزشالز( دانمارک) توسط کشتی می باشد. در شهر آلبوری( دانمارک) آزادراه ای- ۳۹ به آزادراه ای- ۴۵ متصل شده و از طریق هامبورگ تا ایتالیا ادامه می یابد.

هدف پروژه

هدف پروژه توسعه جاده ساحلی ای- 39 به صورت بزرگراه ساحلی یکپارچه بین کریستیان سندو تروندهایم می باشد. این پروژه در سال ۲۰۱۷ در چارچوب طرح جامع حمل و نقل ملی (2029-2018) توسط مجلس ملی نروژ تایید شد. مسیر این بزرگراه از کریستیان سند در جنوب نروژ تا تروندهایم در شمال ادامه دارد و طول آن حدود 1100 کیلومتر است. در حال حاضر زمان سفر در این مسیر ۲۱ ساعت می باشد که مسافران باید برای ادامه مسیر از 7 کشتی خودروبر استفاده نمایند. با بهبود جاده ساحلی ای- 39، زمان سفر به نصف کاهش می‌یابد و طول سفر ۵۰ کیلومتر کمتر می‌شود. کاهش زمان سفر به دلیل جایگزینی کشتی های خودروبر با پل ها و تونل ها می باشد.

اجزای پروژه

 پروژه دارای هفت جزء پروژه می باشد:
1-راهبردها 
2-اجزاء برنامه ریزی و ساخت
3- اثرات اجتماعی 
4-عبور از خلیح ها(فیوردها) 
5-مدیریت ریسک و کیفیت سنجی تکنولوژی 
6-زیرساخت پایدار 
7-راهبردهای اجرایی و انواع پیمان ها 

هزینه کل پروژه ۴۷ میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است و تا سال ۲۰۲۶ عملیات ساختمانی پایان می‌یابد.
 طرح اجرایی
 در طرح اجرایی، پروژه جداگانه‌ای تعریف شده که هدف آن کنترل اجزای طرح است به طوری که اثرات ساخت و ساز بزرگراه برای کسب و کار، صنایع و مناطق مسکونی مثبت و منجر به توسعه پایدار شود. از سوی دیگر ایمنی بزرگراه و ایمنی در هنگام ساخت به طوری جدی در طرح اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. برای پایدار سازی پروژه، اثرات زیست محیطی پروژه در هنگام ساخت، بهره‌برداری و نگهداری نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین ایجاد امکانات شارژ خودروهای برقی در مسیر بزرگراه پیش‌بینی شده است.

امتیازدهی:

دیدگاه‌ها