توسعه خودروهای برقی وایستگاه های شارژ در کشور با مشارکت مپنا و بخش خصوصی

گفتگو ها و مقالاتتوسعه خودروهای برقی وایستگاه های شارژ در کشور با مشارکت مپنا و بخش خصوصی

توسعه خودروهای برقی وایستگاه های شارژ در کشور با مشارکت مپنا و بخش خصوصی

534
1403/01/07

توسعه خودروهای برقی وایستگاه های شارژ در کشور با مشارکت مپنا و بخش خصوصی

DEVELOPMENT OF EV AND CHARGING STATIONS WITH PARTICIPATION OF MAPNA AND PRIVATE SECTOR

گفتگو با مهندس علی امام، مدیر عامل بخش حمل و نقل گروه مپنا

INTERVIEW WITH CIVIL ENGINEER ALI EMAM, MANAGING DIRECTOR OF TRANSPORTATION DEPARTMENT, MAPNA GROUPتهیه کننده: هیئت تحریریه  Prepared by: Board of Editors

 C:\Users\Mohsen\Desktop\SHAHRHAYE JAHAN-شهر های جهان\-37-38شج 34-35-36\شهرهای جهان-44\43-شهر های جهان\شهر های جهان-41\شهر های جهان-39\07-تازه ها و اخبار\خودرو های برقی-01-\01-توسعه  برقی سازی وایستگاه های شارژ\solar-charger-1024x683.jpeg

PHOTO: MAPNA

بخش حمل و نقل گروه مپنا با چه ویژگی تاسیس شده است؟

در سال 1402 گروه مپنا با توجه به استاندارد های روز دنیا و توسعه حوزه های چند گانه موجود در گروه، تصمیم به ادغام کسب و کار "حمل و نقل ریلی، برقی سازی و باتری" و راه اندازی بخش حمل و نقل گرفت. در زیر مجموعه بخش حمل و نقل ده شرکت  مرتبط با حوزه حمل و نقل وجود دارد.

ورود مپنا به حوزه برقی سازی و خودرو های برقی با چه اهدافی است؟

ورود مپنا به حوزه برقی سازی حمل و نقل و به ویژه توسعه ایستگاه های شارژ خودرو برقی، موضوعی است که طی سال های اخیر نه تنها در چشم انداز این گروه صنعتی مد نظر بوده، بلکه به اعتبار عملی ساختن مسئولیت های محیط زیستی و اجتماعی مپنا و همچنین پیشروی به سمت آینده ای محتمل و هم راستا با کشور های پیشرفته جهان، از مهمترین دغدغه های گروه مپنا محسوب شده است.

سرمایه گذاری گروه مپنا و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی در شهرهای مختلف کشور برای راه اندازی تعداد 20 ایستگاه شارژ خودروی برقی، شروع ماجرای توسعه زیرساخت برقی کشور است و در این راه مپنا پذیرای همکاری و مشارکت بخش خصوصی، مشتاق به تحول و امیدوار به آینده تکنولوژیک و دانش محور کشور است.

بر همین اساس، گروه مپنا با سیاست کلان برقی سازی در سطح کشور و نیز پاسخ گویی به این نیاز ها (که در آینده رشد بیشتری نیز خواهد یافت) پا به عرصه گذاشته است. تکنولوژی پیشرانه و باتری خودرو برقی و توسعه زیرساخت هایی مثل جایگاه شارژ از جمله اقدامات این حوزه محسوب می شود. از سویی مپنا آمادگی کامل خود را برای مشارکت با بخش های خصوصی، دولتی و عمومی برای توسعه ایستگاه های شارژ اعلام کرده است.

مپنا برای آغاز این پروژه بزرگ، در ابتدای برنامه، راه اندازی 20 ایستگاه شارژ خودرو برقی را در شهرهای مختلف کشور و با سرمایه گذاری مستقیم خود در دست اجرا دارد. زمین احداث این ایستگاه ها مثل ایستگاه های شارژ در تهران (برج میلاد) و مشهد از طریق شهرداری ها در اختیار قرار می گیرد و یا از طریق بخش خصوصی تامین می شود. برای مثال هم اکنون نخستین ایستگاه شارژ خودرو برقی که با مشارکت مپنا و بخش خصوصی ساخته شده است، در هتل "میزبان" بابلسر جای دارد.

C:\Users\Mohsen\Desktop\SHAHRHAYE JAHAN-شهر های جهان\-37-38شج 34-35-36\شهرهای جهان-44\43-شهر های جهان\شهر های جهان-41\شهر های جهان-39\07-تازه ها و اخبار\خودرو های برقی-01-\01-توسعه  برقی سازی وایستگاه های شارژ\MILAD-~1.JPG

PHOTO: MAPNA

مشارکت گروه مپنا در تولید خود رو های برقی چگونه است؟

گروه مپنا در حوزه مشارکت در تولید خودروی برقی نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده است. این گروه صنعتی در تازه ترین اقدام خود، قرارداد تولید خودرو برقی را به صورت مشارکت با کرمان موتور آغاز کرده است و این خودرو تا اواخر سال آینده به بازار خواهد آمد. مپنا همچنین ساخت اتوبوس برقی با مشارکت شرکت عقاب افشان را به عنوان راه حلی برای حمل و نقل عمومی و پاک ارائه داده است.

بهره وری بالا، کنترل راحت تر، کیفیت کنترل بهتر و انتشار آلودگی محیطی کمتر، از مزایای برقی سازی در سیستم های حمل و نقل محسوب می شود و همین امر موجب محبوب بودن این تکنولوژی و گرایش دنیا به برقی سازی است.


امتیازدهی:

دیدگاه‌ها